Nagycsütörtök
17.00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére

 

Nagypéntek
16.15 Gyóntatás
16.15 Keresztút
17.00 Az Úr szenvedésének szertartása

 

Nagyszombat
10.00-16.00 Szentsírlátogatás
17.00 Húsvéti vigília szertartása

 

Húsvétvasárnap
11.30 Ünnepi szentmise, ételszentelés

 

Húsvéthétfő
11.30 Igeliturgia