Szent László király
1093
Nagy Lajos király
1367
Mária királynő
1385
Zsigmond király
1395
Garai János
1415
Cillei Borbála királyné
1416
Garai László
1441
Hunyadi János
1441
Kapisztrán János
1456
Hunyadi László
1457
Hunyadi Mátyás
1463
Várdai István kalocsai érsek
1464
Kinizsi Pál és felesége Magyar Benigna
1480
Szilágyi Erzsébet
1483 előtt
Petrus Ransanus nápolyi követ
1488
II. Ulászló király
1495
Vingárti Geréb Péter nádor
1500
Corvin János herceg
1504 előtt
Tolnai Máté bencés főapát
1512
Perényi Péter
1519
Báthori András
1521
Kanizsai Dorottya
1525
II. Lajos király
1526
Szerémi György történetíró
1526
Tomori Pál kalocsai érsek
1526
Verancsics Antal pécsi prépost
1526
Török Bálint
1527
Szapolyai János király
1529
Zrínyi Miklós szigeti kapitány
1566
Veresmarty Mihály pozsonyi kanonok
1633
Jány Jakab Ferdinánd
1719
Berényi Zsigmond püspök
1744
Szepesy Ignác püspök
1828
Haas Mihály püspök
1834
Windischgratz herceg
1848
Zichy Gyula püspök
1906
Virág Ferenc püspök
1939
Badalik Bertalan hitszónok
1948
Cserháti József püspök
1981
Belon Gellért püspök
1983
Lékai László bíboros
1984
Szakos Gyula székesfehérvári püspök
1986
Dankó László kalocsai érsek
1989
Mayer Mihály püspök
1992
Paskai László bíboros
1993
Várszegi Asztrik főapát
1993
Bíró László püspök
1998
Udvardi György püspök
2011