Online kiállítás keretében megtekinthetők az egykori jezsuita Pius Gimnázium (1912–1948) tablóképei.

 

 

Tisztelt Olvasóink, Látogatóink!

 

I.) Mint ahogy arról korábbi cikkeinkben hírt adtunk, a Levéltár állományába, majd pedig felújításra kerültek az egykori jezsuita Pius Gimnázium tablóképei. Ezzel kapcsolatban nyílt április 12-én egy kiállítás a Székeskáptalani Levéltárban, amely regisztráció mellett egészen december 13-ig látogatható. Regisztrálni az alábbi linken lehet: https://archivum.pecsiegyhazmegye.hu/intezmeny/leveltar-latogatas

 

II.) Ma levéltári kiállítás mellé online kiállítás keretében tesszük közzé minden érdeklődő számára az egykori Pius Gimnázium tablóképeit, mégpedig Jézus Legszentebb Szívének (Cor Jesu Sanctissimum) főünnepéhez kapcsolódóan. Tesszük mindezt azért, mert maga a Gimnázium ennek a Szívnek lett felajánlva 1920. június 11-én (ahogy néhány évvel később a templomot is e titulusra dedikálták). Ehhez készült az alábbi emléklap , amelyet az ünnepen kaptak kézhez a távozó végzett növendékek. 

 SS Cor Jesu 1 1

A Gimnázium felajánlására készült emléklap. (JTMRL II.4.; PEL I.1.a.1. 1920/1245.)

 

SS Cor Jesu I 2

A felajánlásra készült emléklap teljes szövege. (JTMRL II.4.; PEL I.1.a.1. 1920/1245.)

 

 

III.) A Gimnázium 1912-ben nyitotta meg kapuit, 1920-ban kerültek ki az első érettségizők, majd 1948-ban, az érettségi vizsgákat követően államosították. 1920-tól 1948-ig összesen 29 tablókép készült az érettségizőkről, és – jelenlegi ismereteink szerint – 1 tablókép a Kollégium kebelében működő Szent Ignác Intézet (Ignatianum) növendékeiről. A 30 tablóképből 27 került az Egyházmegyei Levéltárba (PEL IV.6.), 2 található a Pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban, 1 pedig továbbra is hiányzik.

 

A0016549

A Gimnázium 1912–1914 között a Pécsi Püspöki Uradalom kétemeletes lakóházában kezdte meg a működését. (József utca 19.; fotó: Damásdi Z.)

 

A0014991

A Gimnázium 1914–1948 között a Pius Kollégium számára felépített épületkomplexumban folytatta, majd fejezte be a működését. (Ifjúság útja 6–8.; fotó: Damásdi Z.)

 

A0014998

A Gimnázium ma már a Pécsi Tudományegyetemnek ad otthont, egykori jelenlétét emléktábla őrzi a keleti szárgy utcafront felőli oldalán. (Ifjúság útja 6.; fotó: Damásdi Z.)

 

 

IV.) Korábbi kapcsolódó hírek:
1. hír: A Pius Gimnázium tablóképeivel gyarapodott a Levéltár állománya. (2023. március 13.)
2. hír: Levéltári anyagok restaurálása (6.) – Felújításra kerültek a Pius Gimnázium tablóképei. (2023. november 17.)
3. hír: Levéltár-látogatások 2024-ben – fókuszban Cserháti József, valamint az egykori Pius Kollégium. (2024. április 06.)

 

V.) Jelen online kiállításunkkal kapcsolatos tudnivalók:

1.) Itt csak azok a nevek szerepelnek, akik a tablókon is. Tablók tekintetében teljes a névsor, ugyanakkor – az értesítők alapján – nem szerepel minden leérettségizett diák a tablókon. Sokan jártak a Piusba, de nem mindenki fejezte be mind a nyolc, később négy gimnáziumi osztályt. Vannak, akik végigjárták, vannak, akik itt kezdték el, azután máshol fejezték be, és vannak, akik másutt kezdték el és itt fejezték be tanulmányaikat. A névsort összeállította: Damásdi Zoltán.

2.) A nevekben lehetnek eltérések, mert a nyomtatott értesítőkben és a tablókon szereplő nevek nem mindig egyeznek.

3.) Névváltoztatásokra külön nem kerestünk rá senki esetében. A feldolgozás során, akikről ismert lett a névváltoztatás, ott zárójelben feltüntettük a születési nevet.

4.) Nagybetűkkel szerepelnek a tablókon szereplő osztályfőnök-tanárok, kisbetűkkel pedig a diákok nevei.

5.) Abc-sorrendben közöljük a neveket, és nem a tablón elhelyezkedésük szerint. A cikk keretében külön letölthető a teljes névsor abc-sorrendben és tablókép szerint: 

6.) A 30 darab tablóképen összesen 1329 tanár és diák fotója található, ebből 15 fotó hiányzik, így összesen 1314 fotó tekinthető meg. A digitalizálási munkákat a Pécsi Egyházmegye megbízásából Füzi István végezte el.

7.) A nevekre ctrl+f billentyűkombinációval lehet rákeresni.

8.) Rövidítések:

  • hg=herceg, gr=gróf, őrgr=őrgróf, br=báró
  • id=idősebb
  • ifj=ifjabb
  • OFM=ferences (akikből később ferences szerzetesek lettek)
  • OPraem=premontrei (akiből később premontrei szerzetes lett)
  • p=pap (akikből később világi papok lettek)
  • P=pater (atya)
  • SJ=jezsuita (akikből később jezsuiták lettek)
  • v=vitéz

9.) A képek a Pécsi Egyházmegyei Levéltár tulajdonát képezik, vágott-vízjelzett formában közöljük. A képek letölthetők, de nem felhasználhatók/publikálhatók a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulása nélkül! Kérjük ennek becsületes megtartását mindenkitől! Bárminemű közlés engedélyeztetéséhez az Egyházmegyei Hivatal elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (másolatban: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

10.) Egyénekről szükség esetén csak hozzátartozók külön írásbeli (e-mail) kérésére ad ki képet a Levéltár.

11.) További észrevételek esetén a Levéltár e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

12.) Tablókhoz felhasznált források:

13.) Végül javasoljuk, hogy valamennyi pécsi (egykori és jelenlegi) egyházi és világi oktatási intézmény hasonló módon térképezze fel, dolgozza fel, digitalizálja és tegye közkinccsé tablóképeiket minden hozzátartozó, kutató és érdeklődő számára honlapjaikon.

 

 

2024. június 07-én, Jézus Legszentebb Szívének főünnepén

Pécsi Egyházmegyei Levéltár
Damásdi Zoltán

 

TABLÓKÉPEK

 

 PEL IV 6 tablok 1919 1920

1919/1920 (Készítette: Zelesny fotó)

Bellontsik Aladár, Bérdi József, Budimácz Imre, Cižek/Csizek Antal, Dokupil Emil Dezső, Khayatt Wadih (Ince), Krammer János, P. KULCSÁR ISTVÁN SJ, Mihályi (Mihalovich) László, Molnár Géza, Romeisz Gyula, Ruzsinszky László, Sey Lajos, Sztáray Antal gr., Tombi Ferenc, Várszegi (Jäger) Antal

 

  

PEL IV 6 tablok 1920 1921

 1920/1921 (Zelesny fotó)

Bótor Vince, Bölöny József, Czimber József, Csáky Árpád, Engert János, Erdősi (Löffer) Alfréd, Goričanec/Goricsánecz P. Gotthard OFM, Gurka Márton, Jaeger Miklós, Kotzián Emil, Ladányi Ferenc, Majoros József, Müller János, Ollé Lajos, Papp József, Ratkovics Ferenc, Reisz Elemér SJ, Sass Dezső, Schneider János, Schöner Károly, Szabó József, Szabó Pál, P. THALHAMMER JÁNOS SJ (fotó hiányzik), Vargha János, Weifert Károly, Zahoránszky Pál

 

  

PEL IV 6 tablok 1921 1922

1921/1922 (Zelesny fotó)

Amberger János, Antal István, Bedics István, Benkő Jenő, Czobor Mátyás ifj., Csigó János, Gebauer Tivadar ifj., P. GULYÁS FERENC SJ, Hamerli Károly ifj., Keller Béla, Klobučar/Klobucsár Dezső, Koch István SJ, Kopári Dénes, Légrády (Brigovác) Sándor, Lukács Andor, Majoros János, Mantuano József, Péter Lajos, Strohmayer István, Szabó Ferenc, Sztáray Mihály gr., Téry Aurél, Treer István p?, Vesztergombi Mihály

 

  

PEL IV 6 tablok 1922 1923

1922/1923 (Zelesny fotó)

Anschau Antal, Benedek László, Dóczy László, P. GULYÁS FERENC SJ, Gyódy (Gröbeldinger) István, Halmos László, Hamerli István, Kárpáti (Jozipovics) Péter István, Kiss Andor, Milla Antal, Nagy János, Német László, Rézbányay Dezső, Schäffer Gyula, Schmidt Vilmos, Tarr Béla, Török Géza, Vadnai Jenő

 

  

PEL IV 6 tablok 1923 1924

1923/1924 (Könnyű fotó)

Ákos (Anton) József, Balázs Zoltán, Békéssy Miklós (fotó hiányzik), [Bors Emil ifj.] (név hiányzik teljesen), Bors László, Csermely (Cizek/Cižek/Csizek) József, Csúcs László, Fodor Imre (fotó hiányzik), Frühauf Béla, [Grósz Mikl]ós (név hiányzik részlegesen), Guszmann Győző/Viktor, Gyomlai József (fotó hiányzik), Hites (Huber) Ferenc (fotó hiányzik), P. HÖRL GYULA SJ (fotó hiányzik), Lepold Ferenc (fotó hiányzik), Metz Márton (fotó hiányzik), Ney Károly, Őri (Oertel/Oertl) Róbert (fotó hiányzik), Rétfalvi (Reisz) Tivadar (fotó hiányzik), Schmidt Antal, Steiner Károly, Takács Béla, Tánczos Antal (fotó hiányzik), Vincze Jenő p? (fotó hiányzik)

 

  

PEL IV 6 tablok 1924 1925

1924/1925 (Zelesny fotó)

Brokés Ferenc, Bucz Emil p., Cholnoky István, Dömötör László, Fortvingler István, Gadó Antal, Gyomlai (Gász) Ádám, Hübler János, Jankovich László, Kadocsa (Keller) Gyula, Kiss Károly, Kollár Gyula, Kotzián Imre, Kovács Gyula, Kramm Ferenc, Mancha Ferenc, Maróti (Mayer) József, Nagy József, Német Béla SJ, Németh Gyula, Nett Márton, Novotny György, Pozsárkó Nándor SJ, Schmidt László, Schuth Vilmos, Speiser Győző, SZABÓ ISTVÁN, Szám Ferenc, Zala József

 

  

PEL IV 6 tablok 1925 1926

1925/1926 (Zelesny fotó)

Balogh Andor, Bátsmegyey Lajos, Csalog (Csalogovits) József, Dvorszky József, Faludi (Fuchs) Sándor, Fazekas István, Ferenczy Dénes, Gesztesi Károly, Huth István, Jakab Mihály, Kalotás (Schmidt?) József, Károly István, Kollár Lajos, Kovács Pál p., Kresz Rezső/Rudolf p., Kriszt Mátyás p., Láng Antal, Menyhárth Béla, Merk István P. Tibor OFM, Návay Antal P. Kapisztrán OFM, Paál Ödön, Palásti László, Patacsi József p., P. PÉRCSICH VINCE SJ, Révy Gyula, Ryll Viktor, Saághy Andor, Schmid/Schmied Antal, Schuth Henrik, Simon Lajos p., Skergula István, Strébl Miklós, Székely Gyula, Szigli Mátyás P. Teofil OFM, Takács Imre, Takáts Sándor, Taksonyi József p., Willy Károly

 

  

PEL IV 6 tablok 1926 1927

1926/1927 (Zelesny fotó)

Barabás (Brunner) Endre, Bauer Barnabás p?, Bencze János p., Bíró Lajos p., Brand Imre, Dalos István, Gábor Imre P. Bonifác OFM, Gadó György, Hahót (Hemrich) Ferenc p., Harray Gyula p., Harsányi Antal, Himesi (Wágner) Károly p., P. HÖRL GYULA SJ, Huth János, Karl Zoltán p?, Károly Ferenc, Kayser Lajos, Keresztes (Kakuja) Antal P. Vilmos OFM, Kiss Emil, Korossy Albert, König József ifj., Lieber László, Molnár Elemér p?, Náray Szabó Iván, Pehr Nándor, Puskás Ödön, Rihmer Zoltán, Sall László P. Szilveszter OFM, Szily Ádám, Szolnoki (Szippl) György, Vesztergombi József p.

 

  

PEL IV 6 tablok 1927 1928

1927/1928 (Zelesny fotó)

Bajtai (Renner) István, Békeffy Géza, Bíró Kálmán, Bossányi Dezső, Czéh István, Czimber Károly, Czingelly Imre, Csermely (Cizek/Cižek/Csizek) Hubert, Dávid Pál, Fernbach Ferenc, Gerber Gyula, Görgényi (Grund) Béla p., Gyimesi (Gehringer) Ödön, Halász Kamill, Horényi Kálmán p., Kappan Jenő, Kerese Kálmán, Koltai (Kohler) Géza, Makk Lajos, Margitay Iván, Mersich Imre, Miklósi István p., Müller József (id.) p., Oberritter Ödön p., Papp Gyula, Ruttkay Elemér, Sebők Kálmán, Serák Ferenc, Sudár Dezső p., Szabó László, Székely László, Szende István, Takács Károly p., Tandlmayer Lipót p., Tolnai István, P. VELICS MIKSA SJ, Verebi (Vrbny) Ferenc, Vesztergombi György, Vesztergombi János p., Weichsel/Weichsl János, Zichy Aladár gr., Zsikó Gyula

 

  

PEL IV 6 tablok 1928 1929

1928/1929 (Zelesny fotó)

Andik István, Arató (Auth) József p., Bajusz László, Balogh Károly, Bende (Bauer) Alajos, Benz Albin br., Both János, Briglevits István, Chirke/Csirke Jenő, Dallos (Faidt) László, P. DREBITKA FERENC SJ, Dvorszky György, Eötvös Pál, Farkas László, Farkas Zoltán, Fényi (Frahm) Sándor p., Fodor (Fischer) János p., Fodor Károly, Hargitai (Hauszmann) János p., Jandó Gyula, Kerese István, Kumper János, Máté László, Nagy Ágoston, Nagy Vilmos, Németh László, Niklós Pál, Odry Pál, Palotai (Topp) János p., Perczel László, Pongrácz Lóránt p., Rully János, Rusz Miklós, Sebestyén József, Székely (Schultz) Mátyás, Szőke Pál, Tasnádi (Geisz) József p., Than Nándor, Várnagy (Lehr) Mihály, Verbőczy István, Vető (Wachshofer) Károly

 

  

PEL IV 6 tablok 1929 1930

1929/1930 (Zelesny fotó)

Aranyosi János, Balog József, Bodó Sándor, Bodrogi (Krizsán) László, Bornemissza Zsigmond, Csentő János, Csigi Imre p., Deutsch József, Dlusztus János, Eberhardt Károly, Erdőhelyi (Erhardt) Kálmán, Farkas Kornél, Fülöp István, Garadnay (Guth) Béla, Gerlai (Gerlach) György p., Glaub Frigyes p?, Ifjú Béla, Kincses (Kirschner) József, Kodolányi Gyula, Korpádi Péter, Kovács Andor, Lehel (Liebhauser) István, Lukács László SJ, Martényi (Minyó) András, Molnár János, Molvay Vilmos, Nádor (Novák) Károly, Nagy István felsőbüki, Németh Imre, Nyárádi (Staub) Ádám p., Ohnmacht János, Ornódi (Orning) Ernő, Pálffy Ferenc, Pallavicini György őrgr. ifj., Pártos László, Péchy Gedeon, Péchy Rudolf, Pfenningberger Ottó, Reisz Ferenc, Rihmer Oszkár ifj., Sarlós (Schubert) György p., Sarudi (Staub) Ferenc, Somorjai (Seiler) István p., Stocker Lajos, Szily Imre, Szirom (Szünder) Károly, Szűcs György, Toldy-Hantai Elemér, Tóth Mihály, Towse (Tausz) Péter, P. VELICS MIKSA SJ

 

  

PEL IV 6 tablok 1930 1931

1930/1931 (Fodor fotó)

Baitz Tivadar, Baranits Imre, Baranyai Ernő p., Barcza (Blickhardt) Tivadar p., Batizfalvy Ödön, Csengery László, Erdélyi László, Fábián Károly, Fehérkuti (Fichtner) Oszkár, Gál Gyula, Gothár Lajos, Gründner Simon p., Halmai (Heil) Gábor, Hirt János, Huber Andor, Járai (Jáger) Ferenc, Károly Kázmér, Kátai Gyula, Kelle Sándor, P. KERLING JÁNOS SJ, Kollár Dezső, Krasznai (Kramm) Béla, Kresz Richárd, Lehel (Lehr) Ignác p., Libis Zoltán, Lieber Aladár, Mánfai (Mayer) József, Michéli Mihály, Mihók Gyula ifj., Müller József (ifj.) p., Nicsovics Iván, Pallai (Parmantyé) László, Papilla Lajos SJ, Ratkovics József, Rébay Lajos, Rosos Ödön, Scheich János p., Schmidt László, Selymes (Schneider) Ferenc, Skergula Ferenc ifj., Sohnhalter Henrik, Széchenyi Frigyes gr., Szijács Sándor, Szily László, Sztrokay/Sztrókay Nándor, Turóczy József, Urbán Károly

 

  

PEL IV 6 tablok 1931 1932

1931/1932 (Csehi fotó)

Akantisz Tibor, Arató (Roszprim) Pál SJ, Bajomi Vilmos, Bajtai (Renner) Dezső, Bene László, Czéh Károly, Czifra József, Csintalan Antal, Csonka László, Emődy Zoltán, Erdődy (Juránovics) Gyula, Feule György, Folbert Aladár, Gyimesi (Guth) József, Halász Géza, Hanzs József, Herke Nándor, Hoffmann Ádám p., Járányi Linusz, Jobbágy Kálmán, Kajdy János, Kerényi (Kubinyák) Károly, Kiss Emil Zoltán, Kovács Gyula, Kovács János, Kretter Rezső, Máthé (Molnár) Lajos, Molnár Péter, Nékám Károly, Németh Aurél, Osváld Miklós, Oszetzky Egon, Palka István, Pohly János p., P. POLONYI FERENC SJ, Princzhaus Jenő, Raile János, Rétfalvi (Reisz) Andor, Ribényi (Hermesz) Béla, Szabadkai (Szubotics) Jenő, Széchényi Ernő gr., Szepes László, Tábori (Krauter) Béla, Tarr István, Tausz János, Tóth István, Tóth Károly, Varga István, Verbőczy Géza

 

  

PEL IV 6 tablok 1932 1933

1932/1933 (Könnyű fotó)

Bengernó József, Bernáth Antal, Bodrogi János, Bors Dezső, Bossányi Alajos, Bősz Fülöp, Cser (Stockinger) László SJ, Csiffáry Sándor, Csordás Kálmán p., Dömösy (Prettl) László, Elm Fábián Sebestyén p., Farkas Béla, Farkas József, Gráf Sándor, Gyimesi (Gaszmann) János, Gyimesi (Gutjáhr) László p., Halász Bálint, P. HAUER FERENC SJ, Hetényi (Hetinácz) Antal, Huszti (Kalk) Sándor, Illés-Varga Ferenc, Kékesdy (Köberling) Nándor, Kis-Horváth Jenő, Koó Kálmán, Kovács Ödön, Leher János, Mészáros István, Mihály Tivadar, Mizera Béla, Nagy Ferenc p., Nagy Mihály felsőbüki, Nyessey József, Odry Pál, Oszetzky Tamás, Örkényi (Ohnmacht) József, Póta László, Romeisz Gyula, Siklósi László p., Somssich László gr., Somssich Zsigmond gr., Szabó László, Szőnyi (Schnitzer) Imre, Szörényi (Szamohil) Tibor, Tóka László, Tóth József p., Varga József, Varjas (Weigand) László, Velty György, Völgyes László, Vörös Béla, Waller János, Wéber József, Zichy Hubert gr., Zumbok János

 

  

PEL IV 6 tablok 1933 1934

1933/1934 (Fodor fotó)

Albert János p., Antos István, Arató (Chirke/Csirke) Antal, Bajtai (Wagner) Zsigmond p., Bánhidi (Schneider) László, Csávási Miklós, Cser László, Farkas János, Fenyővári Antal SJ, Fenyvesi (Glits) Ferenc, Göde István, Gyenis József p., Heinrich Ferenc (fotó hiányzik), HORVÁTH MIHÁLY, Horváth Miklós, Jónás Márton, Kamarás (Kammerer) János, Kerényi Béla, Kiss Károly, Kiszeli (Kiszler) Gyula p., Kopcsányi (Kingl) Miklós p., Krämer János, Lázár Géza, Lendvay Ernő P. Vince OFM, Leposa Károly, Lombos (Adamcsik) Antal P. Libor OFM, Mamel Ferenc, Margitay Máriusz, Máté Mihály, Molitor József, Pallavicini Ede őrgr., Péchy József, Rácz László, Raffensperger József, Rhédey László, Rozgonyi (Habich) Miklós, Sasvári Nándor, Schneider László, Sebes (Schóbert) József SJ, Somlói (Schütz) János, Somssich József gr., Szabó Ferenc, Szabó István, Szalay János, Székely István, Szolga András, Szugfill János, Szűcs Sándor, Tasnádi (Teppert) László, Thassy János, Turai (Páleszter) Ferenc, Vadász László, Vállaji (Scheibli) Károly P. Ferenc OFM, Valló (Virovác) Vince p., Varga József, Veszeli Sándor, Viszlói (Rezsnyák) Kálmán P. László OFM, Weisz József, Zentai (Zsugovits) Lajos p.

 

  

PEL IV 6 tablok 1934 1935

1934/1935 (Fodor fotó)

Áronffy Tivadar, B. Szabó László, Berényi István, Bezedeki (Kresz) Márton p., Birck Oszkár, Bodrogi (Schuller) József P. Tamás OFM, Bohár Antal p., Bornemissza István, Bögri Géza, Brenner Ferenc p., Csorba Győző, Dora Péter, Dorsics István, Fábián József, Földváry István, Gerber Imre, Hangya Márton P. Henrik OFM, Hargitai (Iflinger) József, Hellényi (Hell) Miksa, Hirt László, Horváth Gábor, Horváth Gyula, Huber József, Kálmán János, Kaszás Imre p., Keller Lajos, Komlósy István, Kovács Ferenc, Kovács Géza, Láng Miklós, Lőrincz Zoltán SJ, MAGYARLAKI (MADENSHEDER) JÓZSEF, Marsovszky László, Máté Sándor, Megyeri (Kovács) Zoltán, Meggyes (Müller) Jakab p., Merényi (Mayer) István, Mintál Tibor, Nagymányoky (Guth) Péter P. Gilbert OFM, Novelly Tamás, Pallós (Pétersz) István, Pápa György, Pazar (Pazaurek) Ferenc, Perger Ferenc, Petri József, Polka József, Rábóczki János Róbert, Rada Ernő, Rajkhy (Ruff) János ifj., Régert József p., Rónaky Elemér, Ruppert Pál SJ, Saray László, Swierkiewicz Ernő, Szilléry (Sziller) Péter ifj. (fotó hiányzik), Turzó István SJ, Vajer/Vayer János, Villányi (Viki/Villi) Béla P. Quirinus/Kerény OFM, Visnyei János, Zumbok Ferenc, Zsembery Gyula

 

  

PEL IV 6 tablok 1935 1936

1935/1936 (Zelesny fotó)

Antal István, P. BAJÁK MIHÁLY SJ, Blanckenstein Miklós gr., Bosnyák Mihály p., Bossányi Ottó, Csaba (Csauscher) Antal Endre, Dévényi (Roth) Endre p., Dolmány (Doljmán) József, Elm György p., Erdődy (Juránovics) Ferenc, Eszterházy József gr., Fábián György, Ferkov Mihály p., Galambos (Göller) Ferenc p., Járányi László p., Jerant/Jéránt Ignác ifj., Katona Pál, Kaufmann Ferenc p., Kis Imre ifj., Kohlmann Vilmos, Kovács István, Lengyel Jenő ifj., Márfai (Maschler) Ferenc ifj., Mogyorósi (Lipscher) László Károly p., Mozsgay Géza, Nagy László, Raskó László, Római Róbert ifj. P. Román OPraem., Rónaky Béla, Rozgonyi Ádám ifj., Rumszauer József, Sárosdy (Szabó) Iván, Schättler György, Sebestyén Pál, Simsa László, Somssich Béla gr., Sulyok Gyula ifj., Szabó Ferenc, Szalmási Gábor, Széll Lajos, Szigetvári (Heinisch) Ferenc, Tamás (Tamasovits) János SJ, Tobak József, Tóth Kálmán, Tóth Lajos, Ujváry István ifj., Vadász Károly, Várady Béla ifj., Váron Kálmán ifj., Vértes Boldizsár SJ

 

  

PEL IV 6 tablok 1936 1937

1936/1937 (Könnyű fotó)

Ákos Lajos, Bacsó János, Bánhelyi (Brankó) Ferenc, Bárdos József, Bobok György, Buszlauer János p., Czibulka Mihály, Csányi Imre p., Deák (Lakits) László, Dora József, Fehérváry István, Ferkov György p., Görgey István, Hahn Elemér, Halász György, Hargitay (Herbert) Ferenc, Hénel Béla, Horváth János Gyula p., Horváth József SJ, Jancsó Imre SJ, Jekl Ferenc, Jung József, Karády (Kaluber) Pál, Király Tibor, Kretter Antal, Krusniczky József SJ, Liposits Ipoly, Magnusz József, Marinov József, Medgyesi György p., Molnár István, Molnár László, Molnár Zoltán p., Mostbacher Ferenc, Moticska Alfonz, Nagy Tivadar, Ormai (Obermajer) Endre, Perczel Béla, Peschaut Tivadar, Pettkó János, Raffensperger Ferenc, Ruppert Péter p., Ruzsinszky Béla, Sipos Imre, Szalay László p., Szilvási Ferenc, Szontágh Ferenc, Töreki (Karaffa) Ödön SJ, Tupi András, Vas Béla, P. VELICS MIKSA SJ, Vidákovics Mihály, Zichy Károly gr., Zombory (Pevny) Tibor, Zrínyi József SJ

 

  

PEL IV 6 tablok 1937 1938

1937/1938 (Fodor fotó)

Angyal Gábor, Benkő (Geyer) Antal SJ, Böröczffy Emil, Brenner János, Czipszer Károly, Cserkúthy László, Csertő (Stanitz) Ferenc p., Dömösy (Prettl) Jenő, Éder József, Fábos Pál p., Fekete Alajos, Gál József p., Garamvölgyi Zoltán, Gőbelt János, Hénel Miklós, Hoffecker Henrik, Hunyady László gr., Illés Tamás, Jófejű Gyula, Jörg József, Kádas László, Karády (Hőnig) József, Kaszás Ákos, Kerekes Tibor, P. KERLING JÁNOS SJ, Kiskőszegi (Resetár) Andor, Kovács József, Ladomerszky Pál, Laky András, Lendvay Mihály SJ?, Lux Mihály, Marosszéky (Maitz) Ferenc P. Makár OFM, Mehringer József, Mester (Meiszter) Antal, Mihály József, Miszlai (Madenszieder) József p., Nagy Jenő, Nécsey (Stiasny) István p., Németh Lóránt, Nyíri Zoltán, Pesti József SJ, Piliván Mihály (ifj.) p., Polgár László SJ, Raskó György, Remete (Reberics) Miklós, Riszt József, Sándor János, Simon János P. Plátó OFM, Solti (Scheller) Jenő, Somorjay Ferenc, Somssich Pongrác gr., Stumpf Jakab p., Sümegi (Scheszták) János, Szabó István, Szántó Károly P. Konrád OFM, Szinger Ádám, Szolnoki Jenő, Szörényi István, Tamás (Tanner) Andor, Tarcza József P. Aurél OFM, Telkes (Tuller) József p., Tetmayer László, Tordai (Trinter) Károly, Ujváry Sándor, Várhalmi (Weinacht) Ágoston, Veres János P. Géza OFM

 

  

PEL IV 6 tablok 1938 1939

1938/1939 (Könnyű fotó)

BÁDONYI IMRE, Bakos (Wondracsek) György, Balatoni (Viszinger) Mátyás, Bárdos Lajos, Békássy Ádám, Beksits Olivér, Berczelly Jenő, Blum(m) Antal, Bocz Géza, Czibulka Márton, Czukor István, Elek Béla p., Fantó-Kürtös Péter, Fónai Gábor, Galicz Béla P. Töhötöm OFM, Györgyi Miklós, Hámori (Hoffmann) Jenő, Hauser József SJ, Jámbor (Jagicza) Antal P. Angyal OFM, Jávor (Joachimstal) Zoltán, Katona Kálmán, Kelemen György, Kiss Dezső, Kóczán Károly P. Attila OFM, Kövecs (Steiner) Ferenc, Lengvárszky Lajos, Léránt Ferenc, Majer/Mayer Ferenc, Makk Alajos, Maurer János, Mosonyi (Mutz) Endre, Mott János p. (fotó hiányzik), Mutzer György, Nagy Andor, Nagy Tibor p., Nemestóthy Kázmér, Noll Gáspár, Pichler Richárd, Pleizler János p., Poór Sándor, Puhl Imre, Rabb György, Reszler József, Ribli Mátyás, Roszprím Lajos, Sági (Spannenberger) József, Schmidthoffer József, Schreiber Rezső/Rudolf p., Schubert Béla, Schuller Ferenc, Strigencz Albert, Svarda Gyula, Széchényi Ágost gr., Szerdahelyi (Kercsmár) István, Szilléry (Sziller) László p., Tamási (Pakusz) Mihály, Tóth Ferenc SJ, Urbán Ernő, Vadász Károly, Vass István, Villax László, Zátony Kamill

 

  

PEL IV 6 tablok 1939 1940 JPG

1939/1940 (Fodor fotó; a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium engedélyével)

Berényi Sándor, Birck Miklós, Bozóky-Szeszich Károly, Dittrich Jakab, Egyed Tibor, Engert Miklós, Farkas József, Fehér Péter, Felsődiósi Gyula p., Firényi Tibor, Fülöp István, Gatti József, Gelencsér Lajos, Gergő Alfréd, Gesztessy Ákos, Gulyás Pál, Gyimesi (Gergelics) Vilmos p., Hahn Rezső, Harcos Ottó, Hart Gyula, Hertelendy György, Hohman Ádám, Horváth Ferenc, Horváth József, HORVÁTH MIHÁLY, Kádas (Krausz) Rezső, Kaiser Vilmos, Kerényi (Klár) József, Kiefer Dezső, Kiss Ottó Miklós, Kőhegyi (Köhler) Antal, Lesch Gyula, Lombos Oszkár, Marosvölgyi (Marusits) Ferenc, Maróthy Csaba, Maul Ernő, Merán János gr., Miháldinecz János, Mihály Ferenc, Miklós Simon, Mohácsy Mátyás, Nemes Tihamér, Német Lőrinc, Németh István, Németh Sándor, Neugebauer Béla, Pál Imre, Palaics Lajos, Pálos (Praxl) István (P. Peregrin OFM?), Paschke Sándor, Peschaut Heribert, Radó Aladár, Raksányi Árpád, Regős (Ruff) József, Rozsnyói (Rédl) György, Sárdy Gyula, Sásdy Antal, Schlank Ferenc, Schmidt Jenő, Schramm Márton, Somorjai Péter, Sós János, Sümegi (Schmidt) Márton, Szőr Péter, Tóth György, Törtely Károly, Vastagh Gyula János, Vécsey Árpád Antal br., Völgyes (Wolf) Oszkár p., Záhonyi (Dvorzsák) Aladár

 

  

PEL IV 6 tablok 1940 1941

1940/1941 (Fodor fotó)

P. BAJÁK MIHÁLY SJ, Balás István, Bálinti Ottó, Baracs (Bálics) Ferenc, Beksits Gyula, Bobok Endre, Bogáthy László p., Bogdanov András, Boglári László, Boglári Zoltán, Bors Tibor, Buzánszky József, Czéh Antal, Cziráky József, Csernus József, Csernyánszky Géza, Ember László, Fesztl Nándor, Forray Antal, Gábriel András, Gergyesi Tibor, Gulyás Endre, Halász Antal, Hámori (Hoffmann) László, Hegedűs László, Hegedűs Tivadar László, Hertelendy Miklós, Honti (Hartmann) Ernő, Incze Zoltán, Kálmándy-Pap László p., Kamarás (Kopilovics) Lajos, Kerekes (Koleszarits) Károly, Koch Antal, Kövesi Gyula, Krómy Károly, Lauer János, Majoros Tibor, Marsovszky György, Németh Árpád, Párkányi (Polin) Lajos, Pártos László, Pejacsevich Márk gr., Péter (Perencz) János, Petrányi Rezső, Preinesberger Jenő, Raffensperger László, Ráth Henrik, Rostás Gyula, Rudolf Ernő, Schmidt Mátyás, Straub Mihály, Szabó Dezső, Széchényi György gr., Szrimácz Márk, Tulipán József, Umbrai Ferenc v., Varga Pál, Vértes István

 

  

PEL IV 6 tablok 1941 1942

1941/1942 (Könnyű fotó)

Bagi Ferenc, Beksits Antal, Bíbor (Bieber) Kornél, Budai Kálmán, Dobos Lajos v., Fábián István, Fényes Miklós, Fleгkó Béla, Gábriel Ottó, Glaub Ferenc, Gyuris József, Halász Antal, Harmat László, Horváth János, Karády Sándor, Kiss Gábor v., Légrády László, Lukács Zoltán, MAGYARLAKI (MADENSHEDER) JÓZSEF, Manzini László, Márfai (Maschler) Tibor, Mártonffy Tamás, Mátyássy Zsolt István, Merán Ferenc gr., Miszlai Gyula, Muzslay István SJ, Nagy Pál, Pál István, Pichler Ferenc, Pozsár József, Rajnai (Reisz) László, Sárdi Jenő, Sennyey László gr., Simon Tibor, Somogyvári (Száler) Jenő, Soós József, Szabó Gyula, Széchenyi Antal gr., Torondy Kálmán, Ugor Ferenc, Varga István, Varga Valér, Végh László, Zichy Péter gr., Zsámár György, Zsuffa László

 

 

PEL IV 6 tablok 1942 1943

1942/1943 (Fodor fotó)

Barka István, Braunstein István, Buzássy Sándor v., Csokonay Gábor v., Fábián Ferenc, Faludi Zoltán, Fehérváry Árpád, Feszl Ernő, Futár Raymund, Garay Miklós, Gyimóthy Dénes, Hajdú László, Hennyey Károly, Hertelendy Zoltán, Hirmann Ferenc, Hohenlohe Sándor hg., Kalász (Knauer) Gyula p., Lőrincz László, P. MAHÁCS KÁROLY SJ, Mammel Ede, Máté István, Nagy Gábor p., Nagy Iván, Nagy Tibor, Nemesszeghy Elemér, Pálos László, Peschaut Román, Resch Ferenc, Siebenfreud Kurt, Spilka Imre, Szabó Antal, Sztipics Ferenc, Takáts Ádám, Tóth Ferenc, Wildmann Sebestyén, Windheim Jakab p., Zichy Tamás gr.

 

  

PEL IV 6 tablok 1943 44 fotomasolat

1943/1944 (Könnyű fotó) [1]

Andráskovits József, Bátori Béla, Berecz György, Bors László p., Buzánszky László, Dux Ernő, Erőss Elek, Esztergár Pál, Eszterházy Béla gr., Farkas József, Fátrai Antal, Gábriel László, Garay Endre, Gergics Rudolf, Gödöny József, Halmai György p., Harcos József, Hergenrőder Adolf, Hoffmann Ottó, Hohenlohe Miksa hg., Kálmándy-Pap Ferenc, Kálmándy-Pap István, Károlyi György, Kerekes László, Lengyel Károly, P. LENNER JÓZSEF SJ, Marosics András, Maróthy István, Mátay Imre, Mérnök János, Mike Sándor, Moticska Felicián, Nemestóthy Andor, Németh István, Orosházi Ferenc, Pálfay Dezső, Papócsi János, P. PETHŐ JENŐ SJ, Raáb Károly, Rendeki Ágoston, Renner Ádám, Ribényi Ernő, Rozinsky Béla, Sennyey Tamás gr., Sicher László, Somogyi József, Szabó Erik, Szabó Kázmér, Széchényi Ferenc gr., Széll Tamás, Telfel Zoltán, Torondy József, Vadász Tibor, Varga Ágoston, Vass Imre, Verseghy Nagy Péter, Weszelovits László, Weszelovszky Péter, Willmann Frigyes, Zsámár Tibor

[1] Megjegyzés: A tablókép fotómásolat, az eredeti továbbra is hiányzik. Lásd IV.) 1. hír: A Pius Gimnázium tablóképeivel gyarapodott a Levéltár állománya. (2023. március 13.)

 

  

PEL IV 6 tablok 1944 1945

1944/1945 (Zách fotó)

Ádám János, Boda Emil, Czimber László, Czipszer Miklós, Faller János, Fekete Sándor, Hartmann Gyula, Henézi László, Hipp Imre, Horváth Gyula, Horváth József, Jákics Kornél, Jánosi Sebők József, Joszepcsuk Mihály, Kaffka Károly, Kiss József, Kraah Mihály, Milter János, Nebecz József, Németh Béla, Papp László, P. PETHŐ JENŐ SJ, Prettl Ádám p., Regős Béla, Rott Ferenc, Schild Mihály, Schrer Ádám, Szabó László, Szalay Kálmán, Sziebert Aurél, Vadász József, Végvári Pál, P. VELICS MIKSA SJ, Vicsay Emil, Weiss Alajos

 

  

PEL IV 6 tablok 1945 1946

1945/1946 (Pogány fotó)

Adorján (Schwarcz) István p., Balatonyi Jenő, Bátori József, Benedickt Miklós, Csaba István, Csanaky (Risztics) György, Csernicsek Imre, Engert Imre, Faludi Ferenc, Farkas József, Ghiczy Tibor, Gosztony József, Heckenberger József, Hegedűs János, Hegedűs (Hamburger) Sándor, Herner Ferenc, Imhof József, Jordán József, Kamarás József, Kovács Gyula, Laky György, Lendvai István, P. LENNER JÓZSEF SJ, Linka Zoltán, Majtény (Schwarcz) Miklós, Merán Fülöp gr., Molnár Imre, Monostori (Renkó) Antal, Mühl Emil, Nemesszeghy György, Németh István, Örsi Ferenc, Péter István, P. PETHŐ JENŐ SJ, Rückert Ottó, Scháb Rezső, Schmidt Antal, Sélley Miklós, Simon Antal, Somogyvári (Strasszer) Kálmán, Svastics Dániel, Szabó Lajos, Szakala István, Százuj István, Szikszay Csaba, Szövényi László, Tóth Miklós, Varga József, Wolford Béla, Zsembery Iván

 

  

PEL IV 6 tablok 1946 1947

1946/1947 (Könnyű fotó)

Beke József, Bischof Vilmos p., Bognár Jenő, Budás József, Dombi Ferenc, Eőry István, Gadányi Lajos, Gál Sándor, Glück Péter, Góczán Ferenc, Halda Antal Tamás, Hapli Ferenc, Hartmann Antal, Héring János, Hohmann Ádám, Horváth Sándor, Jákics József, János Sándor, Jánosi Imre, Kalamár István, Kálózdi Miklós, Kelenfi Elemér, Kolossa Imre, Kordé Jenő, Krisztián Béla, Langa Iván, Laufer Róbert, Lay László, Madár Mihály, P. MÁRIÁS LAJOS SJ, Marton Mihály, Nádor Győző, Nemesszeghy Ervin SJ, Potys József, Régert József, Rendeki Sándor, Schmidt György, Simon Zoltán, Steiermann Pál, Szabó József, Szarvas Károly, Tamásovits Alajos, Toller Alajos László, Tóth János, Török Ferenc, Vágó István, Vörös Antal, Winis Gábor, Zombai László, Zsolt Antal, Zsolt László, Zsuffa Béla

 

  

PEL IV 6 tablok 1947 1948 JPG

1947/1948 (Könnyű fotó; a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium engedélyével)

Arató György, Arnold János p., Babos István, Balatonyi Sándor, Báling József, Balogh László, Bank József, Beke Imre, Blahó György, Borbás Gyula, Borsothy István, Buzás Tibor, Czakó Elemér, Csonkaréty (Schaff) Károly, Decsi János, Elekes Jenő, Fonyó Miklós, Forray Pál, Gellért Árpád, Gergő József, Győry Miklós, Hajnalka Attila, Hantosi Ignác, Henkei Antal, Hesz Károly, Horváth József, Jahn Dénes, Jutasi István, Karai Gyula, Kincses Ferenc, Kis Tóth József, Kiss Károly, Kőhegyi Imre, Kún László, Leicht Ernő, P. LENNER JÓZSEF SJ, Németh László, Orsovszky László, Pap István, Ring Ödön, Rittinger Engelbert, Ropoli Kálmán Tibor p., Rückert István, Sélley Elek, Szabó Jenő, Szabó László, Szabó Tamás Zoltán, Szabolcs Róbert, Szalai István, Szántó (Schnell) József, Szegedi Géza, Szittya Imre, Szőllősy László, Tarnóczy Pál, Tóth Gyula, Várkay Iván, Várkonyi (Verdecker) Nándor, Végh Ernő (Jenő)

 

  

PEL IV 6 tablok Ignatianum 1933 38

Szent Ignác Intézet (Ignatianum), 1933/1938 (? fotó):

P. ANDOR GÉZA SJ, Bohár Antal p., Fábos Pál p., Benkő (Geyer) Antal SJ, Horváth József SJ, Jancsó Imre SJ, Jófejű Gyula, Kis-Horváth Jenő, Kohlmann Vilmos, Krusniczky József SJ, Lázár Géza, Lendvay Mihály SJ?, Ormai (Obermajer) Endre, Pesti József SJ, Polgár László SJ, Ruppert Pál SJ, Sándor János, Tamás (Tamasovits) János SJ, Töreki (Karaffa) Ödön SJ, Turzó István SJ, Zrínyi József SJ

 

 

O.A.M.D.G.