ABC CÍM

PDF/LINK

A A „Pécsegyházmegyei Róm. Kath. Tanító-Egyesület” alapszabályai. (PEL I.3.a.1908/2770.)
  A pécsegyházmegyei alapitványok kezelésére vonatkozó alapszabályok és ügyrend. Pécs, Lyceum Nyomda, 1885. (PEL I.1.a.1.1885/1332.)
  A pécsegyházmegyei alapítványok kezelésére vonatkozó alapszabályok és ügyrend. Pécs, Taizs, 1894. (PEL I.1.a.1.1894/972.)
  A pécsegyházmegyei alapítványok kezelésére vonatkozó alapszabályok és ügyrend. Pécs, Taizs, 1907. (PEL I.1.a.1.1907/53.)
  A Pécsegyházmegyei Takarékpénztár Részvénytársaság alapszabályai. Pécs, Dunántúl Nyomda, 1914.
  A Pécsi Püspöki Uradalom tisztviselőinek szolgálati szabályzata és számviteli rendszabályai. Pécs, Dunántúl Nyomda, 1917.
  A pécsi püspökségi javadalom uradalmi tisztviselőinek szolgálati, fegyelmi és számviteli szabályzata. Pécs, Taizs, 1942.
  A pécsi püspökségi uradalmak tiszti szabályzata. Pécs, Taizs, 1907.
  A plébániai vagyont illető szabályzat és utasitás a pécsi egyházmegyében. (PEL I.1.a.1.1893/3660., magyar)
  A plébániai vagyont illető szabályzat és utasitás a pécsi egyházmegyében. (PEL I.1.a.1.1893/3660., német)
     
N Nyugdíjszabályzat a pécsi püspöki uradalom rendes tisztviselői, azok özvegyei és gyermekei számára. Bonyhád, Raubitschek, 1921.
     
R Rendszabályok a hitoktatásra és felügyeletére nézve Pécsett. Pécs, Dunántúl Nyomda, 1913. (PEL I.1.a.1.1913/1336.)
     
S Statuta capituli Quinque-Ecclesiensis de anno 1863. Quinque-Ecclesiis, Taizs, 1894.
  Statuta synodalia. Az 1936. évi pécsi egyházmegyei zsinat határozatai. Pécs, 1936.
  Synodus dioecesana Quinque-Ecclesiensis. Az 1863. évi pécsi egyházmegyei zsinat határozatai. Pécs, 1863.
     
 

A korábban itt elérhető alábbi kiadványok 2022. október 1-jétől a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár nemrég útjának indult honlapján, a Digitális könyvtár/Nyomtatott kiadványok menüpont alatt érhetők el: https://konyvtar.pecsiegyhazmegye.hu/digitalis-konyvtar/nyomtatott-kiadvanyok

 

1. A máriakéméndi esperesi kerületnek első tanitói tanácskozmánya. Pécs, Lyceum Nyomda, 1859.
2. A pécsegyházmegyei határozmányok és rendeletek tára. Összegyűjtötte, rendezte és kiadta Sipos István Dr. egyházjogtanár a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. Pécs, 1912.
3. A Pécsi Katholikus Legény-Egylet első évkönyve. 1864. Pécs, Lyceum Könyvnyomda, 1865.
4. Aigl Pál: Historia brevis venerabilis capituli cathedralis ecclesiae Quinque-Ecclesiensis (...). Quinque-Ecclesiis, 1838.
5. Arany-Ezüst. A pécsi piusi diákok lapja (1939–1944)
6. Bonyhádi Páli Szent Vince Katolikus Elemi Polgári Leányiskola értesítője (1937–1938)
7. Bonyhádi Páli Szent Vince Katolikus Elemi Polgári Leányiskola értesítője (1911-1946)
8. Bölcskei Szent József Polgári Leányiskolájának évkönyve (1941–1942)
9. Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumának értesítője (1850–1948)
10. Dombóvári Szent Orsolya-rendi Nőipariskolájának évkönyve (1943–1944)
11. Dombóvári Szent Orsolya-rendi Róm. Kat. Polgári Leányiskola évkönyve (1939–1940)
12. Dombóvári Szent Orsolya-rendi Tanintézetek értesítője (1935–1936)
13. Dombóvári Szent Orsolya-rendi Tanítónőképző-Intézet és Leánylíceum évkönyve (1941–1942)
14. Gerecze Péter: A pécsi székesegyház. Különös tekintettel falfestményeire. Műtörténeti tanulmány. Budapest, 1893.
15. Hőgyészi Római Katolikus Polgári Fiú- és Leányiskola évkönyve (1941–1942)
16. Kat(h)olikus Iskola (1910–1918, 1922–1944) mutatókkal
17. Koller József: Historia episcopatus Quinque-Ecclesiarum. Posonii-Pesthini, 1782-1812.
18. Koller József: Prolegomena in historiam episcopatus Qvinqveecclesiarum. Posonii, 1804.
19. Maurinum. A Szent Mór Kollégium ifjúsági lapja (1934–1936)
20. Mecsek Alján. A pécsi Pius Kollégium lapja (1920–1941)
21. Merényi Ferenc: Domsics Mátyás egyházlátogatása (canonica visitatio) Baranyában 1729-ben. Pécs, 1939.
22. Miasszonyunk Rend Pécsi Elemi és Polgári Leányiskoláinak értesítője (1925–1941)
23. Miasszonyunk Rend Pécsi Elemi és Polgári Leányiskolájának értesítője (1941–1943)
24. Miasszonyunk Rend Pécsi Elemi és Polgári Nevelő- és Tanintézetének értesítője (1924–1925)
25. Miasszonyunk Rend Pécsi Nevelő- és Tanítóintézeteinek értesítője (1896–1918)
26. Miasszonyunk Rend Pécsi Róm. Kat. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának értesítője (1921–1944)
27. Miasszonyunk Rend Pécsi Római Katolikus Tanító(nő)képző-Intézetének értesítője (1918–1927)
28. Miasszonyunk Rend Pécsi Római Katolikus Tanítónőképző-Intézetének/Leánylíceumának és Tanítónőképző-Intézetének értesítője (1927–1944)
29. Norma canonice visitandarum parochiarum. Quinque-Ecclesiis, Knezevits, 1828.
30. Párisi Kat(h)olikus Tudósító (1932–1938)
31. Pécsegyházmegyei Római Katolikus Tanítók Névtára (1896)
32. Pécsegyházmegyei Római Katolikus Tanítók Névtára (1925)
33. Pécsegyházmegyei Római Katolikus Tanítók Névtára (1928)
34. Pécsegyházmegyei Római Katolikus Tanítók Névtára (1935)
35. Pécsegyházmegyei Római Katolikus Tanítók Névtára (1938)
36. Pécsegyházmegyei Római Katolikus Tanítók Névtára (1941)
37. Pécsi Kat(h)olikus Tudósító (1921–1944) mutatókkal
38. Pécsi Püspöki Fitanítóképezde első értesítvénye (1878–1879)
39. Pécsi Püspöki Hittudományi Intézet évkönyve (1901–1903)
40. Pécsi Püspöki Joglyceum évkönyve (1898–1922)
41. Pécsi Püspöki Tanítóképző-Intézet értesítője (1896–1897, 1907–1912, 1918–1922)
42. Pécsi Püspöki Tanítóképző-Intézet értesítője (1922–1947)
43. Petrovich Ede: A pécsi káptalani házak. Pécs, 1983.
44. Pius Gimnázium értesítői és évkönyvei (1912–1947)
45. Siklósi Állami Segélyezett Róm. Kat. Polgári Leányiskola évkönyve (1941–1942)
46. Siklósi Római Katholikus Polgári Leányiskola értesítője (1916–1917)
47. Szemináriumi Élet. A pécsi papnövendékek Szent Pál Társulatának értesítője (1921–1951)