(Kutatási Szabályzat 1. sz. melléklet)

1. Kutató csak a kutatóteremben és a lépcsőházban tartózkodhat. A Levéltár raktáraiba belépni tilos.
2. A kutatóterem megközelítése és elhagyása kizárólag a Levéltár munkatársainak kíséretében történhet.
3. A kutatóterembe ételt és italt behozni szigorúan tilos. Ezek fogyasztására a lépcsőházban van mód.
4. A kutató köteles használni a lépcsőházi ruhatároló szekrényeket, ahol zárható szekrényekben elhelyezhetők a kabátok, táskák, stb. A ruhatárolóban elhelyezett, valamint a kutatóterembe behozott értékekért felelősséget nem vállal a Levéltár.
5. A kutatóteremben mobiltelefon használata tilos, telefonálásra a lépcsőházban van mód. A mobiltelefon behozható a kutatóterembe, de azt köteles a kutató lehalkítani.
6. Kutatás során minden íróeszköz megengedett jegyzeteléshez, de a kiadott levéltári anyagokra bármilyen íróeszközzel bármit rávezetni szigorúan tilos.
7. A kutatóterem délnyugati sarkában toalett működik.
8. A kutatóteremben vezetéknélküli hálózat (wifi) biztosítja az internet elérését, amelyet mindenki díjmentesen használhat saját eszközén. Az „PEM Guest” jelszava: Puspokseg1009.
9. A kiadott levéltári anyagokra köteles vigyázni minden kutató, azok kiadási rendjét önkényesen megváltoztatni tilos, viszont bárminemű eltérést jelezni kell a Levéltár munkatársai felé.
10. Az épületben, ezen belül a kutatóteremben kamerák működnek, amelyről külön tábla („KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET”) tájékoztatja a kutatókat. A kutatási engedély kiadásával a kutató hozzájárul a kamerák működéséhez és a képfelvételek rögzítéséhez.
11. A kutatóteremben beszélgetni nem szabad, erre a lépcsőházban van mód.
12. Levéltári anyag kiadására és visszavételezésére kutatónapokon nyitástól számítva – illetve a kutató érkezésétől függően – óránként van lehetőség.
13. A kutatóteremben nem tartózkodik állandó jelleggel levéltári munkatárs.
14. Ha a kutató a levéltári anyag használatára vonatkozó jogszabályok és a Kutatási Szabályzat rendelkezéseit, valamint a kutatóterem rendjét direkt vagy indirekt módon megsérti, magatartásával kárt okoz a Levéltárnak és alkalmazottainak, és e magatartását szóbeli figyelmeztetést követően is folytatja, az a kutató elküldését vagy kizárását, és kutatási engedélyének azonnali bevonását vonhatja maga után.

 

Pécs, 2015. december 27.

Damásdi Zoltán

levéltáros

 

Jóváhagyom:

Pécs, 2015. december 27.

Dr. Udvardy György

pécsi megyéspüspök