FONDCSOPORT: PEL II. (Székeskáptalani Levéltár)

FOND: PEL II.2. (Hiteleshelyi Levéltár)

ÁLLAG: PEL II.2.b. (Iratanyag)

ÉVKÖR: 1628–1869

TERJEDELEM:

LEÍRÁS: A PEL II.2.a. állaghoz (jegyzőkönyvek és segédletek) tartozó iratanyag, amely csak helyben kutatható.

E-ARCHIVUM: –

AJÁNLOTT HIVATKOZÁS: PEL II.2.b. jelzet száma (pl. PEL II.2.b. AA/1.)

 

DobozJelzetCímÉvkör
1 1 1–4 Mandata statutoria 1700–1702
  2 1–5 Mandata statutoria 1702
  3 1–9 Mandata statutoria 1713
  4 1–10 Mandata statutoria 1715–1722
  5 1–13 Mandata statutoria 1723
  6 1–11 Mandata statutoria 1724–1728
  7 1–22 Mandata statutoria 1730–1743
  8 1–20 Mandata statutoria 1744–1747
2 9 1–23 Mandata statutoria 1748–1751
  10 1–30 Mandata statutoria 1752–1793
  11 1–16 Mandata statutoria 1793–1823
3 AA 1–7 Fundationes 1793–1834
  A+ 1–83 Specificatio relatoriarum 1700–1749
4 A++ 84–128 Specificatio relatoriarum 1750–1824
5 AB 1–33 Mandata requisitoria 1701–1730
  AC 34–62 Mandata requisitoria 1731–1747
  AD 63–93 Mandata requisitoria 1748–1753
  AE 94–128 Mandata requisitoria 1754–1764
  AF 129–164 Mandata requisitoria 1765–1773
  AG 165–196 Mandata requisitoria 1774–1780
6 AH 197–229 Mandata requisitoria 1781–1786
  AJ 230–258 Mandata requisitoria 1786–1792
  AK 259–290 Mandata requisitoria 1793–1801
  AK 317–447 Mandata requisitoria 1809–1863
7 AL 291-316 Mandata requisitoria 1802–1809
  B+ 1–63 Relatoriarum minutae 1701–1786
  B++ 1–19 Relatoriarum signaturae 1713–1834
  BB 1–10 Expeditiones capituli authenticae non receptae per partes 1746–1791
8 C+ 1–227 Fassiones originales 1698–1789
  CNB 1–7 Fassiones originales 1805
9 C++ 1–193 Fassiones originales 1714–1816
  CC 1–105 Fassiones originales (Ennek folytatása: PEL II.2.a.19–20.) 1817–1832
10 D+ 1–117 Fassionum minutae 1675–1789
  D++ 1–63 Fassionum signaturae 1728–1833
  E+ 1–239 Contradictiones originales 1688–1789
11 EE (E++) 1–153 Protestationes et contradictiones originales 1790–1850
  F+ 1–110 Contradictionum minutae et fragmenta 1710–1785
  F++ 1–20 Contradictionum signatura 1790–1833
12 G+ 1–382 Procuratoriae originales 1702–1788
  G++ 1–330 Procuratoriarum originalium minutae 1790–1810
13 GG 1–115 Procuratoriae originales 1811–1816
  GI 1–273 Procuratoria constitutio 1817–1822
  GK 1–262 Procuratoria constitutio 1823–1831
  GL 1–44, 73 Procuratoria constitutio 1832
14 H+ 1–47 Procuratoriarum minutae 1713–1785
  H++ 1–21 Procuratoriarum signaturae 1745–1833
  I+ 1–146 Revocatoriae originales, revocationes 1723–1832
  II+ 1–18 Revocatoriarum minutae 1716–1782
  II+ 19–33 Revocatoriarum signaturae 1792–1834
15 K+ 1–231 Plenipotentiales originales et earum minutae 1702–1788
  K++ 1–270 Plenipotentialium minutae originales 1790–1816
16 KK 271–510 Plenipotentialium minutae originales 1817–1830
  KL 1–414 Plenipotentialium 1831–1850
17 L+ 1–106 Plenipotentialum minutae 1722–1784
  L++ 1–78 Plenipotentialium signaturae 1740–1838
  M+ 1–8 Transsumptorum originalia 1720–1786
  N+ 1–81 Transsumptorum minutae 1703–1789
18 N++ 1–159 Transsumptorum signaturae 1786–1816
  NN 1–163 Transsumptorum 1817–1832
  O+ 1–27 Testimoniales authenticae et testimonialium ex capitulo expeditarum minutae originales 1700–1796
  O++ 1–10 Testimoniales originales et authenticae diversorum 1695–1800
  P+ 1–24 Testmonialium ex capitulo expeditarum, minutae et fragmentae 1704–1786
19 P++ 1–49 Testimonialium signatura 1723–1807
  P++ 50–136 Testimonialium signatura 1809–1830
  PP 1–103 Credentionales aut testimoniales 1831–1848
  Q+ 1–27 Revisionales aetatis originales 1744–1826
  R+ 1–11 Revisionalium aetatis minutae 1743–1799
  S+ 1–8 Inquisitiones authenticae et earum minutae originales 1714–1747
20 T+ 1–2 Inquisitionum fragmenta 1720–1722
  U+ 2 Grabarics Lázár nemességének igazolása 1786–1787
    6 Barthos István nemesi levele 1776. évi átiratának másolata 1796
  V+ 1–24 Mandata compulsoria ad capitulum sonantia in originali 1700–1797
  XX 1 Miscellanea 1815
  X+, V 2–39 Miscellanea 1628–1831
  ZZ VII.3. Bernákovics Antal iratai és levelezése (1907) 1804
  ZZ XIII.1. Garéi templom építésére vonatkozó iratok 1864–1869
  ZZ XIII.2. Jeszenszky család kötelezvénye 1805
  ZZ XIII.3. Kapuváry család iratai 1777–1793
  ZZ XIII.4. Mohácsi veszedelemre emlékeztető ájtatosságnak alkotmánya 1817
  ZZ XIV.1. Adás-vételi szerződés (Festetich Dénes eladja a Hárságyi birtokot Herbertz Vilmosnak) 1861
  ZZ XIV.2. Bogyai Lajos adás-vételi szerződése (gróf Festetich Ágostonnak eladja nagybajomi részbirtokát) 1861
  ZZ XV.1. Eszterházy elismervény (80000 forint) 1791
  ZZ XV.2. Perczel Zsigmond Szerdahely bérleti és eladási szerződése Mészáros Andrással 1801–1805
  ZZ XVI.1. Szerződés a székesegyházi 12 apostol szobráról Bartalovits Mihály szobrásszal 1846–1848
  ZZ XVI.2. Kisfaludy István anyakönyvi kivonata 1658 (alig olvasható, átirata megtalálható N++ 84. szám alatt) 1681
  Y+ 1–4
  Z+ 1–40
      Jankovich család iratai (az 1950-ben felvett jegyzék alapján) 1722–1854
      Gromon család iratai (az 1950-ben felvett jegyzék alapján) 1781–1837
      Egyházi oklevelek:  
  ZZ II (22/24) 1 Pécsi székeskáptalan pecséthasználata (I. Lipót) 1700
  ZZ II (25) 4 Pécsi székeskáptalan köriratú pecsét joga (V. Ferdinánd) 1843
  ZZ I (52) 3 Hersching Zsigmond prépost szabad végrendelkezési joga (Mária Terézia) 1775
  ZZ III (68/69) 2 Szepesy Ignác nyomda alapítási joga (I. Ferenc) 1834
  ZZ III (69/70) 3 Szepesy Ignác Lyceum alapítási joga (V. Ferdinánd) 1835
  ZZ I (71) 2 Szepesy Ignác szabad végrendelkezési joga (V. Ferdinánd) 1836
  ZZ II (75) 3 A pécsi Miasszonyunk Női Kanonokrend kolostorának alapító oklevele (Scitovszky János) 1851