Urunk színeváltozásának ünnepén, augusztus 6-án Bátán, a Szent Vér kegyhelyen tartottak a német nemzetiségek és a ministránsok búcsúját. Az ünnepi szentmisét Mayer Mihály nyugalmazott püspök celebrálta Sümegi József diakónus, a kegyhely őrének szolgálata mellett.

 652 Bata Urunk szinevaltozasa 03

Még Mohácsról is érkeztek hívek a csaknem három éve bazilika rangra emelt bátai kegytemplomba, hogy részt vegyenek a német nemzetiségi búcsú szentmiséjén. Az ünnepélyes bevonulást követően Mayer Mihály nyugalmazott püspök német nyelven is köszöntötte az egybegyűlteket. Hasonlóképpen az olvasmányok és az evangélium is elhangzott mind németül, mind pedig magyar nyelven.

Augusztus 6-a, Urunk színeváltozásának ünnepnapja nem minden évben esik vasárnapra. Amikor viszont igen, mint idén, akkor ez az ünnep felülírja az esedékes évközi vasárnapot, idén a tizennyolcadikat. Ilyenkor a pap zöld helyett fehér liturgikus öltözetben jelenik meg a szentmisén – hívta fel a hívek figyelmét Mayer Mihály nyugalmazott püspök homíliája elején. Hasonlóképpen szükséges, hogy az életünkben is legyen fontossági sorrend a küönböző események, tennivalók között. A fontosabbak, nagyobb horderejűek előbbre valók, ezek felülírják az alacsonyabb rendű tevékenységeket. Ha nem állítunk fel ilyen értékbeli sorrendet, vagy nem helyesen állaptjuk meg azt, akkor kaotikussá válhat az életünk. Ha a lényegtelent állítjuk a középpontba, az háttérbe szorítja a lényegesebb dolgokat.

652 Bata Urunk szinevaltozasa 17 1

Urunk színeváltozásának ünnepe 1456 előtt is létezett már, de III. Kallixtus pápa magasabb rangra emelte, méghozzá az 1456-os nándorfehérvári diadal miatt, aminek híre ezen a napon jutott el hozzá. A diadalban Hunyadi János mellett ritkán esik szó Kapisztrán Szent Jánosról, akinek jelentős szerepe volt a győzelem kivívásában, a magyarok lelkesítésében. Külföldiek csak elvétve tudnak róla, hogy a déli harangszó - ennek az eseménynek emléket állítva - a nándorfehérvári diadal óta szól.

652 Bata Urunk szinevaltozasa 20

Jézus színeváltozása előtt fölmegy a hegyre. A hegy a Szentírásban az Isten közelségét jelenti, Mózesen keresztül a prófétákon át Jézusig. Urunk csak három apostolt visz magával. Közülük Jakabról, akinek nemrég volt az ünnepe, érdemes megjegyezni, hogy amikor Heródes Agrippa maga elé hivatja, hogy teológiai vitának lehessen tanúja a zsidók és Jézus követői között, akkor Jakab nem kezd el vitatkozni és magyarázkodni. Elmondja amiben hisz, de nem vitatkozik. Emiatt rögtön fejét is vették. A színeváltozás leírásában figyeljünk fel arra - tanította a hallgatóságot Mayer Mihály püspök - hogy Mózes és Illés alakja prófétai jelentésük mellett azt is üzeni, hogy a mennyország valóság, hiszen Mózes és Illés él.

652 Bata Urunk szinevaltozasa 06

A nyugalmazott püspök megemlékezett a bátai ministránstalálkozó kapcsán a Lisszabonban éppen lezáruló ifjúsági világtalálkozóról, ahol Ferenc pápa több témában is megszólította a fiatalokat. Egyik kijelentése így szólt: „Küldetés vagytok!” Tehát az Istennek nem csupán valami üzenete van, amit elmond nekünk és tovább kell adnunk, hanem mi magunk vagyunk az üzenet. Minden, amit teszünk, mondunk.

Sokféle megtévesztő üzenet kering a világban, különféle ideológiák, mozgalmak vesznek minket körül és igyekeznek átalakítani a gondolkodásunkat. Nekünk azonban mindennek közepette is ragaszkodnunk kell ahhoz, amit az Atya kijelentett a színeváltozás hegyén Jézusról: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” (Mt 7,5) – zárta beszédét Mayer Mihály.

A szentmise zárásaként a nyugalmazott püspök a Szent Vér ereklyével adott áldást a jelenlevőkre.

Fotó és szöveg: Pécsi Egyházmegye