eucharisztia szentek szent xxiii janosSzent XXIII. János pápa: Imák, fohászok

Ó Vigasztaló Szentlélek, tökéletesítsd bennünk a Jézus által  megkezdett művet, tégy minket erőssé,  imádkozz velünk az  egész világért! Add,  hogy jobban kihasználjuk az időt a benső élet elmélyítésére, adj  lendületet apostoli tevékenységünknek, hadd érjünk el vele minden, Krisztus vére által megváltott  népet és  embert, az Ő örökségét.  Törd le  bennünk a természetes nagyravágyást, emelj fel a  szent alázat régióiba, töltsön  el minket az igazi istenfélelem és a nagylelkű bátorság. Semmi földi  kötelék ne akadályozza hivatásunk tökéletes teljesítését!

„Az Úrral folytatott éjszakai beszélgetéseim során mindig a Megfeszített képe jelenik meg előttem, amint mindenki felé kitárja karját, hiszen a római katolikus egyház küldetése az, hogy megvalósítsa az Isteni Mester főpapi imájának azt a kérését, hogy »mindnyájan egyek legyenek«.”