A kegytemplom Szent Vér ereklyéje 2017-ben került Bátára a nyitrai püspök adományából. Az ereklye annak a kendőnek a darabja, amely Jézus arcát takarta a sírban, s amelyet a vallásos tisztelet Veronika kendőjének nevez. Ebből egy darabot a garamszentbenedeki apátság kapott Mátyás király közreműködésével az 1480-as években. Az ereklyét Szlovákiában ma is nagy tisztelet övezi, sok zarándok keresi fel a garamszentbenedeki templomot, főleg a pünkösdi búcsú idején. Viliam Judák nyitrai püspök, akinek joghatósága alá tartozik az egykori monostortemplom Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök kérésére 2017. augusztus 10-én Nyitrán felnyitotta a Rudnay prímás által 1829. július 16-án lepecsételt ereklyetartót, s leválasztott az ereklyéből egy 1 x 1 cm-es partikulát. Ezt egy aranyozott kör alakú tokban helyezte el, amelynek előoldala üvegből van, s hátul püspöki pecsétjével zárta le és hitelesítette. Az ereklyetokot egy piros kövekkel díszített kereszt alakú ereklyetartóban helyezte el. Az eseményről okmányt állított ki, majd 2017. szeptember 16-án, Bátán személyesen adta át a pécsi megyéspüspöknek. Dr. Udvardy György megyéspüspök Serbakow Tibor ötvösművésszel új ereklyetartót készíttetett a Szent Vér ereklyének, s azt 2018-szeptember 15-én ünnepélyesen helyezte el a Szent Vér kegytemplom szentélyében.
szent ver ereklye

Részlet Szent János evangéliumából:

Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett és látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba, ő is látta az otthagyott gyolcsot és a kendőt, amellyel a fejét betakarták. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most a másik tanítvány is bement, aki először ért a sírhoz. Látta és hitt. Jn 20, 3-9.

 

Az ereklye látogatása

A Szent Vér ereklye a főoltár tabernákuluma fölött lett elhelyezve. Szentmisék kivételével látogatható és érinthető az ereklye. A főoltárt megkerülve lépcsőn lehet feljutni arra az emelvényre, amelyről az ereklyét érinteni lehet.

 

Kérések elhelyezése

A templom bejáratánál kérő cédulákat találunk. Erre lehet a személyes kéréseket leírni, majd az ereklye mögött lévő ládában elhelyezni. A szándékokra misézünk a kegyhelyen és imádkozunk azok megvalósulásáért.